0983 959 704

Sản xuất dù ngoài trời

Giá Liên Hệ

– Bảo vệ học sinh: Bạt dù giúp bảo vệ học sinh khỏi những tác động tiêu cực của thời tiết. Đảm bảo họ có môi trường học tập thoải mái và an toàn.

– Bảo vệ cơ sở vật chất: Bạt dù giúp bảo vệ các cơ sở vật chất trường học, như bàn ghế, sân chơi, hành lang. Khỏi sự ảnh hưởng của thời tiết, giúp chúng kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.

.
.
.
.